Savu Dappu Song Lyrics – Emotional Song – Folk Song

Savu Dappu song lyrics was available in both Telugu and English. This song was sung by Indrajeet and Dilip and lyrics was written by Dilip and music was given by Indrajit. Savu Dappu Song Lyrics (Telugu): ఏద మోసిన గురుతులనే సెరిపేసి పోయావా నిన్ను కాసిన కన్నులనే కట్టులై చేరినావా ఏద మోసిన గురుతులనే సెరిపేసి పోయావా నిన్ను కాసిన కన్నులనే కట్టులై … Read more